Forhold

Generelle vilkår og kundeinformasjon

I. Generelle vilkår

§ 1 grunnleggende vilkår

(1) Følgende vilkår og betingelser gjelder for kontrakter som du inngår med oss ​​som leverandør (HomeDefence-24) via vår nettbutikk www.homedefence-24.com skru av. Med mindre annet er avtalt, motsiges inkluderingen av dine egne betingelser som kan ha blitt brukt av deg.

(2) En forbruker i henhold til følgende regelverk er enhver fysisk person som inngår en lovlig transaksjon for formål som overveiende ikke kan tilskrives deres kommersielle eller deres uavhengige profesjonelle virksomhet. Entreprenør er enhver fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskap som, når de avslutter en juridisk transaksjon, utøver sin uavhengige profesjonelle eller kommersielle aktivitet.

§ 2 Kontraktsinngåelse

(1) Kontraktsemnet er salg av varer.

(2) Allerede med innstillingen av hvert produkt på våre nettsider vil vi sende en bindende tilbud om å inngå en kontrakt på de vilkår som er angitt i produktbeskrivelsen. 

(3) Kontrakten inngås via online handlekurv-systemet som følger:
Varene som er beregnet for kjøp plasseres i "handlekurven". Du kan bruke den tilsvarende knappen i navigasjonsfeltet for å hente frem "handlekurven" og gjøre endringer der når som helst.
Etter å ha hentet "Kasse" -siden og lagt inn dine personlige data samt betalings- og forsendelsesbetingelser, vil alle bestillingsdata vises på nytt på ordreoversiktssiden.
Hvis du bruker et øyeblikkelig betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort) som betalingsmåte, blir du enten ført til ordreoversiktssiden i vår nettbutikk, eller du blir først omdirigert til nettstedet til leverandøren av øyeblikkelig betalingssystem.
Hvis du blir videresendt til det respektive øyeblikkelige betalingssystemet, gjør du det riktige valget eller skriv inn dataene dine der. Til slutt vil du bli dirigert tilbake til bestillingsoversiktssiden i vår nettbutikk.
Før du sender bestillingen, har du muligheten til å sjekke alle detaljene på nytt, endre dem (også via "tilbake" -funksjonen i nettleseren) eller å kansellere kjøpet.
Ved å sende inn bestillingen ved hjelp av "bestilling med plikt til å betale", erklærer du juridisk bindende aksept av tilbudet, der kontrakten inngås.

(4) Forespørslene dine for å utarbeide et tilbud er ikke bindende for deg. Vi sender inn et bindende tilbud til deg i tekstform (f.eks. Via e-post), som du kan godta innen 5 dager.

(5) Behandlingen av bestillingen og overføring av all informasjon som kreves i forbindelse med inngåelse av kontrakten, er delvis automatisert via e-post. Du må derfor sørge for at e-postadressen du har lagret hos oss er korrekt, at mottak av e-post er teknisk sikret og, spesielt, ikke forhindres av SPAM-filtre.

§ 3 Spesielle avtaler om betalingsmåter som tilbys

(1) Kjøp på konto via paymorrow
Når du betaler på konto (kjøp på konto via paymorrow), vil de bestilte varene bli sendt eller levert til deg sammen med fakturaen. Kjøpesummen forfaller til betaling innen 21 (tjueen) kalenderdager etter fakturadato.

§ 4 oppbevaring, eiendomsbevaring

(1) Du kan bare utøve en tilbakeholdsrett hvis det gjelder krav fra samme kontraktsforhold.

(2)  Varene forblir vår eiendom til kjøpesummen er betalt i sin helhet.

(3)  Hvis du er gründer, gjelder også følgende:

a) Vi forbeholder oss eiendomsretten til alle krav fra det nåværende forretningsforholdet er avgjort i sin helhet. Pant eller sikkerhetsoverføring er ikke tillatt før overføring av eierskap til de reserverte varene.

b) Du kan videreselge varene i ordinær virksomhet. I dette tilfellet tildeler du oss alle krav i beløpet på fakturabeløpet som tilfaller deg fra videresalget, vi godtar oppdraget. Du er videre autorisert til å innhente kravet. Men hvis du ikke klarer å oppfylle betalingsforpliktelsene dine, forbeholder vi oss retten til å innkreve kravet selv.

c) Hvis de reserverte varene kombineres og blandes, får vi felleseie av den nye varen i forholdet mellom fakturaverdien til de reserverte varene og de andre behandlede varene på behandlingstidspunktet.

d) Vi forplikter oss til å frigjøre verdipapirene som vi har krav på på din forespørsel, i den grad den realiserbare verdien av verdipapirene våre overstiger kravet om å være sikret med mer enn 10%. Valget av verdipapirene som skal frigjøres, påhviler oss.

§ 5 garanti

(1) De lovbestemte garantirettighetene gjelder.

(2) Når det gjelder brukte gjenstander, er krav om mangler ekskludert dersom mangelen først blir tydelig ett år etter levering av varen. Hvis mangelen vises innen ett år etter levering av varen, kan krav om mangler gjøres gjeldende innen den lovbestemte foreldelsesfristen på to år fra levering av varen. Ovennevnte begrensning gjelder ikke:

- skyldig skyldig skade som kan tilskrives oss fra skade på liv, kropp eller helse og i tilfelle andre skader forårsaket forsettlig eller gjennom grov uaktsomhet;
- så langt vi har skjult feilen eller har gitt en garanti for varens kvalitet.

(3) Som forbruker blir du bedt om å kontrollere varen for fullstendighet, åpenbare mangler og transportskader umiddelbart etter levering og å varsle oss og transportøren om eventuelle klager så snart som mulig. Hvis du ikke gjør det, har dette ingen innvirkning på dine lovpålagte garantikrav.

(4) Hvis du er gründer, gjelder følgende i avvik fra ovennevnte garantibestemmelser:

a)  Bare vår egen informasjon og produsentens produktbeskrivelse anses å være avtalt som kvaliteten på varen, men ikke annen reklame, offentlige kampanjer og uttalelser fra produsenten.

b)  I tilfelle feil, garanterer vi, etter vårt valg, reparasjon eller påfølgende levering. Hvis eliminering av mangelen mislykkes, kan du enten be om prisreduksjon eller trekke deg fra kontrakten. Retting av mangler anses å ha mislyktes etter et mislykket andre forsøk, med mindre noe annet særlig skyldes artens art eller mangelen eller de andre omstendighetene. I tilfelle reparasjoner, trenger vi ikke bære de økte kostnadene som oppstår ved forsendelse av varene til et annet sted enn ytelsesstedet, forutsatt at forsendelsen ikke samsvarer med den tiltenkte bruken av varene.

c)  Garantiperioden er ett år fra leveringsdatoen. Forkortelsen av fristen gjelder ikke:

- skyldig skyldig skade som kan tilskrives oss fra skade på liv, kropp eller helse og i tilfelle andre skader forårsaket forsettlig eller gjennom grov uaktsomhet;
- så langt vi har bedratt svindelen eller har gitt en garanti for kvaliteten på varen;
- for ting som har blitt brukt til en bygning i samsvar med normal bruk og som har forårsaket dens mangler;
- I tilfelle juridisk regress krav som du har mot oss i forbindelse med garantirettigheter.

§ 6 Lovvalg, utførelsessted, jurisdiksjon

(1)  Tysk lov gjelder. For forbrukere gjelder dette lovvalget bare i den grad dette ikke fjerner beskyttelsen gitt av obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i den staten der forbrukeren har sin faste bopel (favorittprinsipp).

(2)  Utførelsesstedet for alle tjenester fra forretningsforholdene til oss og jurisdiksjonen er vårt hovedkontor, forutsatt at du ikke er en forbruker, men en kjøpmann, en juridisk enhet under offentlig rett eller et spesialfond etter offentlig rett. Det samme gjelder hvis du ikke har et generelt jurisdiksjon i Tyskland eller EU, eller hvis ditt bosted eller ditt vanlige opphold ikke er kjent på det tidspunktet søksmålet blir anlagt. Fullmakten til å anke til retten på et annet juridisk sted for jurisdiksjon forblir upåvirket.

(3)  Bestemmelsene i FNs salgslov gjelder ikke uttrykkelig.

§ 7 Beskyttelse av mindreårige

(1)  Når vi selger varer som er underlagt regelverket i ungdomsbeskyttelsesloven, inngår vi kun avtaleforhold med kunder som har nådd den lovbestemte aldersgrensen.
Eksisterende aldersbegrensninger er angitt i den respektive varebeskrivelsen.

(2)  Ved å sende inn bestillingen bekrefter du at du har nådd den lovpålagte minimumsalderen, og at informasjonen du har gitt angående navn og adresse er riktig. Du er forpliktet til å sikre at bare du eller personer som er autorisert av deg til å motta leveransen som har nådd det lovpålagte minimumet, mottar varene.

(3)  I den grad vi er forpliktet til å utføre en alderskontroll på grunn av lovbestemmelsene, instruerer vi logistiktjenesteleverandøren i oppdrag med leveransen å bare overlevere leveransen til personer som har nådd den lovbestemte minimumsalderen, og i tvilstilfelle motta identitetskortet for varene skal vises til personen som tar det for alderskontroll.

(4) I den grad vi i den respektive varebeskrivelsen angir at du må være over 18 år for å kjøpe varene, gjelder de ovennevnte paragrafene 1-3 med forbehold om at du må være myndig i stedet for den lovbestemte minimumsalderen.

§ 8 Salg av våpen

(1)  Når vi selger varer som er omfattet av våpenloven, inngår vi kun avtaleforhold med kunder i myndig alder. For varer som er oppført i vedlegg 2 til WaffG, kreves også våpenautorisasjonen din.

(2)  Ved å sende inn bestillingen, bekrefter du at du er minst 18 år gammel og at informasjonen du har gitt angående navn og adresse er riktig. Du er forpliktet til å sikre at bare du eller personer som er autorisert av deg til å motta leveransen mottar varene.

(3)  Vi instruerer logistiktjenesteleverandøren i oppdrag med leveransen om kun å overlevere leveransen til personer over 18 år og, i tvilstilfelle, å ha identitetskortet til personen som mottar varene vist for å sjekke alderen.

II. Kundeinformasjon

1. Identitet på salget


Hjemforsvar-24
Eier Florian Söllner
Friedhofstrasse 17
93133 Burglengenfeld
Tyskland

Mobil: + 49 175 711 67 08
E-post: Info@homedefence-24.com


Alternativ tvisteløsning:
EU-kommisjonen gir en plattform for den ekstra online tvisteløsning (ODR plattform) med klar Callable https://ec.europa.eu/odr.

Vi er ikke forberedt på å delta i tvisteløsningsforhandlinger for voldgiftsnemnd for forbrukere.

2. Informasjon om inngåelsen av kontrakten

De tekniske trinnene for inngåelse av kontrakten, inngåelse av selve kontrakten og korrigeringsalternativene utføres i samsvar med bestemmelsene "Kontraktsinngåelse" i våre generelle vilkår og betingelser (del I.).

3. Kontrakten språk, traktaten tekst lagring

3.1. Kontraktsspråket er tysk.

3.2. Vi lagrer ikke hele teksten til kontrakten. Før du sender ordren via online handlekurv-systemet, kan kontraktsdataene skrives ut eller lagres elektronisk ved hjelp av nettleserens utskriftsfunksjon. Etter at vi har mottatt bestillingen, vil bestillingsdataene, informasjonen som kreves ved lov for fjernsalgskontrakter og de generelle vilkårene, bli sendt til deg igjen via e-post.

3.3. Ved forespørsler om tilbud utenfor online handlekurvsystemet, vil du motta alle kontraktsdata som en del av et bindende tilbud i tekstform, for eksempel via e-post, som du kan skrive ut eller lagre elektronisk.

4. Essensielle egenskaper ved varen eller tjenesten

De grunnleggende egenskapene til de varer og / eller tjenester kan bli funnet i de respektive tilbudet.

5. Priser og betalingsmåter

5.1. Prisene som er oppført i de respektive tilbudene samt fraktkostnadene representerer totalpriser. De inkluderer alle priskomponenter inkludert alle gjeldende avgifter.

5.2. Fraktkostnadene er ikke inkludert i kjøpesummen. De kan hentes via en tilsvarende merket knapp på nettstedet vårt eller i det respektive tilbudet, vises separat under bestillingsprosessen og skal bæres av deg i tillegg, med mindre gratis levering er blitt lovet.

5.3. Hvis leveransen skjer til land utenfor EU, kan vi pådra oss ekstra kostnader som vi ikke er ansvarlige for, for eksempel toll, avgifter eller pengeoverføringsgebyrer (overførings- eller valutakursavgifter fra kredittinstitusjonene), som du må bære. 

5.4. Eventuelle kostnader som påløper for overføring av penger (overførings- eller valutakursavgifter til kredittinstitusjonene) skal bæres av deg i tilfeller der levering skjer til et EU-land, men betalingen er iverksatt utenfor EU.

5.5. Betalingsmåtene som er tilgjengelige for deg vises under en tilsvarende knapp på nettstedet vårt eller i det respektive tilbudet.

5.6. Med mindre annet er angitt for de enkelte betalingsmåtene, forfaller betalingskravene fra den inngåtte kontrakten til betaling umiddelbart.

6. levering

6.1. Leveringsbetingelsene, leveringsdatoen og eventuelle leveringsbegrensninger finner du under en tilsvarende knapp på nettstedet vårt eller i det respektive tilbudet.

6.2. Så langt du er forbruker, er det regulert i loven at risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av varene som selges under forsendelsen bare overføres til deg når varene overleveres, uavhengig av om forsendelsen er forsikret eller uforsikret. Dette gjelder ikke hvis du uavhengig har bestilt et transportselskap som ikke er oppkalt av gründeren eller en annen person som er utnevnt til å utføre forsendelsen.

Er du en gründer, forsyning og forsendelse er på eget ansvar.

7. Lovbestemte garantirettigheter

Ansvaret for mangler er basert på "Garanti" bestemmelsen i våre generelle vilkår (del I).

Disse vilkårene og kundeinformasjonen ble opprettet av advokatene til Händlerbund som spesialiserer seg på IT-rett og blir permanent kontrollert for juridisk samsvar. Händlerbund Management AG garanterer rettssikkerheten til tekstene og er ansvarlig i tilfelle advarsler. For mer informasjon, se: https://www.haendlerbund.de/agb-service.